Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση

Γενικά για το Έργο

Το AntiMicrOxiPack είναι ένα πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Ειδικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας.

Φορείς Σύμπραξης

Στο έργο συμμετέχουν 4 φορείς

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) συμμετέχει με τα εργαστήρια: Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (ΕΣΕΥ) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ). Βιοτεχνολογίας (ΕΒΙΟΤ) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ).

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.) συμμετέχει με το εργαστήριο: Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ). Το ΕΤΤ ιδρύθηκε το 2012 κατόπιν μετονομασίας του Εργαστηρίου Ζωικής Παραγωγής.

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε

Η εταιρία ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε (ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ) Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984 από τη συγχώνευση 3 εταιριών (έτη ίδρυσης 1956-1965).

Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων (IPER)

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων (IPER) Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο χημικό & μικροβιολογικό εργαστήριο.

Ο ιστότοπος έχει ελεγχθεί με τη βοήθεια του WAVE – Web Accessibility Evaluation Tool και συμμορφώνεται πλήρως με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (WCAG 2.0 Level AΑ).