Ανακοινώσεις – Νέα

Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές:

  • Production of hydroxytyrosol rich extract from Olea europaea leaf with enhanced biological activity using immobilized enzyme reactors

Chatzikonstantinou, A.V., Giannakopoulou, Α., Spyrou, S., Simos, Y. V., Kontogianni, V. G., Peschos, D., Katapodis, P., Polydera, A. C., Stamatis, H.

Environmental Science and Pollution Research 2022, 29624–29637,

https://doi.org/10.1007/s11356-021-17081-6

Κεφάλαια Βιβλίων:

  • A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol.

Giannakopoulou, A., Chatzikonstantinou, A.V., Tsakni, A., Chochos, C.L., Houhoula, D., Stamatis, H.

A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol. In: Stamatis, H. (eds) Multienzymatic Assemblies. Methods in Molecular Biology, vol 2487, 2022.

Humana, New York, NY.

https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2269-8_17

Επιστημονικά Συνέδρια:

  • Biocatalytic Production of Hydroxytyrosol Derivatives with Enhanced Antioxidant Activity

Giannakopoulou, A., Chatzikonstantinou, V. A., Fotiadou, R., Polydera, C. A., Simos, V. I., Peschos, D., Katapodis, P., Stamatis, H.

International Conference on Oxidative Stress, Redox Homeostasis & Antioxidants, 22-24/06/2022, Paris, France

  • Towards the development of LDPE multi-layered packaging films with enhanced bioactivity

Giotopoulou I., Giannakopoulou A., Stamatis H., Barkoula N.-M

European Conference of Composite Materials (ECCM 20),  26-30/06/2022, Lausanne, Switcherland 

  • Adsorption of bioactive compounds on clays

Safakas, K., Katerinopoulou, K., Ladavos, A., Giotopoulou, I., Barkoula, N.-M., Giannakopoulou, A., Stamatis, H., Lambropoulos, I.

AIPEA – XVII International Clay Conference, 25-29/07/2022, Istanbul, Turkey

  • Enzymatic modification of biopolymers with phenolic antioxidants

Giannakopoulou, A., Fotiadou, R., Tsapara, G., Polydera, A. C., Chatzikonstantinou, A. V., Spyrou, S., Stamatis, H.

IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), 5-9/09/2022, Athens, Greece

  • Ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών με φαινολικές ενώσεις για ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών

Γιαννακοπούλου, Α., Τσαπάρα, Γ., Χατζηκωνσταντίνου, Α., Φωτιάδου, Ρ., Πολύδερα, Α.,  Ν-Μ. Μπάρκουλα, Χ. Σταμάτης,

16 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Χανιά 20-22 Οκτωβρίου, 2022

 

Downloads: