Ανακοινώσεις – Νέα

Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές:

 • Production of hydroxytyrosol rich extract from Olea europaea leaf with enhanced biological activity using immobilized enzyme reactors

Chatzikonstantinou, A.V., Giannakopoulou, Α., Spyrou, S., Simos, Y. V., Kontogianni, V. G., Peschos, D., Katapodis, P., Polydera, A. C., Stamatis, H.

Environmental Science and Pollution Research 2022, 29624–29637,

https://doi.org/10.1007/s11356-021-17081-6

 • A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol

Giannakopoulou A., Chatzikonstantinou A.V., Tsakni A., Chochos C.L., Houhoula D., Stamatis H.

Methods in Molecular Biology 2022, 2487, 279 – 296,

DOI: 10.1007/978-1-0716-2269-8_17

 • Designing Antioxidant and Antimicrobial Polyethylene Films with Bioactive Compounds/Clay Nanohybrids for Potential Packaging Applications

Safakas, K., Giotopoulou, I., Giannakopoulou, A., Katerinopoulou, K., Lainioti, G.C., Stamatis, H., Barkoula, N.-M., Ladavos, A.

Molecules 2023, 28 (7), art. no. 2945

DOI: 10.3390/molecules28072945

Κεφάλαια Βιβλίων:

 • A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol.

Giannakopoulou, A., Chatzikonstantinou, A.V., Tsakni, A., Chochos, C.L., Houhoula, D., Stamatis, H.

A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol. In: Stamatis, H. (eds) Multienzymatic Assemblies. Methods in Molecular Biology, vol 2487, 2022.

Humana, New York, NY.

https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2269-8_17

Επιστημονικά Συνέδρια:

 • Biocatalytic Production of Hydroxytyrosol Derivatives with Enhanced Antioxidant Activity

Giannakopoulou, A., Chatzikonstantinou, V. A., Fotiadou, R., Polydera, C. A., Simos, V. I., Peschos, D., Katapodis, P., Stamatis, H.

International Conference on Oxidative Stress, Redox Homeostasis & Antioxidants, 22-24/06/2022, Paris, France

 • Towards the development of LDPE multi-layered packaging films with enhanced bioactivity

Giotopoulou I., Giannakopoulou A., Stamatis H., Barkoula N.-M

European Conference of Composite Materials (ECCM 20),  26-30/06/2022, Lausanne, Switcherland 

 • Adsorption of bioactive compounds on clays

Safakas, K., Katerinopoulou, K., Ladavos, A., Giotopoulou, I., Barkoula, N.-M., Giannakopoulou, A., Stamatis, H., Lambropoulos, I.

AIPEA – XVII International Clay Conference, 25-29/07/2022, Istanbul, Turkey

 • Enzymatic modification of biopolymers with phenolic antioxidants

Giannakopoulou, A., Fotiadou, R., Tsapara, G., Polydera, A. C., Chatzikonstantinou, A. V., Spyrou, S., Stamatis, H.

IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), 5-9/09/2022, Athens, Greece

 • Ενζυμική τροποποίηση βιοπολυμερών με φαινολικές ενώσεις για ανάπτυξη καινοτόμων βιοϋλικών

Γιαννακοπούλου, Α., Τσαπάρα, Γ., Χατζηκωνσταντίνου, Α., Φωτιάδου, Ρ., Πολύδερα, Α.,  Ν-Μ. Μπάρκουλα, Χ. Σταμάτης,

16 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Χανιά 20-22 Οκτωβρίου, 2022

 
 • A multi-enzymatic approach for the modification of biopolymers through hydroxytyrosol-enriched olive leaves extract

Giannakopoulou, Α., Fotiadou, R., Barkoula, N.-M., Polydera, A., Stamatis, H.

10th Panhellenic Conference of the Greek Lipid Forum, 25/11/2022, Athens, Greece p.25 of Book of Abstracts

 
 • Use of phenolic compounds from olive oil by-products for the enzymatic preparation of lipophilic antioxidants

Fotiadou, R., Fragkaki, I., Giannakopoulou, A., Stamatis, H.

10th Panhellenic Conference of the Greek Lipid Forum, 25/11/2022, Athens, Greece p.84 of Book of Abstracts

 
 • Ανάπτυξη ενεργούς συσκευασίας με επίστρωση βιοδραστικών ουσιών σε μεμβράνες LDPE

Γιωτοπούλου, Η., Γιαννακοπούλου, Α., Σταμάτης, Χ., Μπάρκουλα, Ν.-Μ.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϋλικών, 15-17/12/2022, Αθήνα, Ελλάδα

 
 • Effect of storage time on antioxidant activity of LDPE films loaded with bioactive nanocarriers

Safakas, Κ., Lainioti, G.C., Ladavos, A.

International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN23), 4-7/07/2023, Thessaloniki, Greece

 
 • LDPE bioactive films: from the lab to the pilot production – challenges and perspectives

Giotopoulou, I., Barkoula, N.-M., Porfyris, A., Vouyiouka, S., Safakas, K., Lainioti, G., Ladavos, A., Fotiadou, R., Polydera, Α.K., Stamatis, H., Papageorgiou, A., Thanassoulia, I., Lambropoulos, I.

The 10th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials (ICSAAM 2023), 10-14/09/2023, Zakynthos, Greece.

Η παρουσίαση απέσπασε το βραβείο καλύτερης προφορικής ομιλίας για νέους επιστήμονες

 
 • Low density polyethylene/clay nanohybrids’ films with improved antioxidant, antimicrobial and barrier properties

Safakas, Κ., Lainioti, G.C., Giotopoulou, I., Fotiadou, R., Stamatis, H., Barkoula, N.-M., Ladavos, A.

Synthesis and characterization of functional nanocomposite materials. E-MRS_2023_fall meeting, 18-21/09/ 2023, Warsaw, Poland

 
 • Valorization of olive by-products towards the preparation of active packaging films

Fotiadou, R., Fragkaki, I., Stamatis., H.

14th European Congress of Chemical Engineering (ECCE) and the 7th European Congress of Applied Biotechnology (ECAB), 17-21/09/2023, Berlin, Germany, p.537 of Book of Abstracts

 
 • Antimicrobial and antioxidant activity of natural extracts of byproducts derived from the olive oil and winemaking processing

Athanasiou P. E., Fotiadou, R., Fragkaki, I., Patila, M., Spyrou, S., Polydera, A. C., Stamatis, H.

10th International Conference of Mikrobiokosmos, 30/11-2/12/2023, Larissa, Greece

 
 • Biocatalytic production of hydroxytyrosol-rich extract from Olea europaea leaf with enhanced biological activity

Chatzikonstantinou, A.V., Spyrou, S., Fotiadou, R., Patila, M., Simos, Y.V., Peschos, D., Polydera, A. C., Stamatis, H.

73ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1-3/12/2023

 

Downloads: