Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση

Ρόλοι Φορέων

ΕΒΙΟΤ

 • Βιοτεχνολογική παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων με αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες από φυτική βιομάζα.
 • Διερεύνηση της αντιμικροβιακής και αντιοξειδωτικής δράσης – σε συνεργασία με το ΕΤΤ και την IPER.

ΕΤΤ

 • Ανάπτυξη νανοφορέων βιοδραστικών ενώσεων.
 • Διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής masterbatch πολυμερούς/νανοφορέων με την μέθοδο της εξώθησης σε lab-scale extruder.
 • Συνεισφορά στον χαρακτηρισμό του masterbatch και των μεμβρανών.

ΤΜΕΥ - ΕΣΕΥ

 • Διερεύνηση του scale-up στην παραγωγή του masterbatch.
 • Παραγωγή επιλεγμένων masterbatch για βιομηχανική χρήση.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας επιστρώσεων.
 • Συνεισφορά στον χαρακτηρισμό του masterbatch και των μεμβρανών.

ΑΧΑΪΚΑ

 • Προετοιμασία δοκιμαστικής γραμμής παραγωγής για επικάλυψη των μεμβρανών και την συν-εξώθηση.
 • Πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών.
 • Ποιοτικός έλεγχος μεμβρανών.
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης με τη συνεισφορά όλων των φορέων.

IPER

 • Αντιμικροβιακός έλεγχο μεμβρανών σε σαλμονέλα και λιστέρια.
 • Έλεγχος μετανάστευσης σε συνθήκες διατηρησιμότητας.
 • Συνεισφορά στον χαρακτηρισμό του masterbatch και των μεμβρανών.

Φορείς