Το έργο

Αντικείμενο της πρότασης

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εύκαμπτων βιοενεργών μεμβρανών με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση για υλικά συσκευασίας και συντήρησης τροφίμων. 

Κατάλληλες φυσικές βιοδραστικές ενώσεις θα ενσωματωθούν πρώτα σε νανοφορείς και στη συνέχεια θα προστεθούν στη μεμβράνη. Η μεμβράνη θα έχει τρι-στρωματική δομή και θα αποτελείται από: 

  • Εξωτερικό στρώμα από εύκαμπτο πολυμερές 
  • Ενδιάμεσο στρώμα με ενσωματωμένες τις βιοδραστικές ενώσεις 
  • Επίστρωση βιοδραστικών ενώσεων 

 

Το εξωτερικό στρώμα θα προσφέρει την δυσκαμψία και φραγμό, εμποδίζοντας τη διάχυση της δραστικής ουσίας από το ενδιάμεσο/εσωτερικό στρώμα προς το εξωτερικό περιβάλλον. Το εσωτερικό στρώμα θα εξασφαλίσει την άμεση αλληλεπίδραση της δραστικής ουσίας με το τρόφιμο, ενώ το ενδιάμεσο στρώμα θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» δραστικότητας με ελεγχόμενη αποδέσμευση και διάρκεια σε βάθος χρόνου. Με αυτό τον τρόπο, το τελικό προϊόν θα συμβάλει τόσο στην διατήρηση της ποιότητας των συσκευασμένων τροφίμων όσο και στην επέκταση της διάρκειας ζωής τους. Παράλληλα, η προτεινόμενη συσκευασία αυτή θα εξυπηρετεί τόσο τις απαιτήσεις των καταναλωτών για φρέσκα προϊόντα με ελάχιστα πρόσθετα και ελάχιστη επεξεργασία, όσο τις απαιτήσεις της βιομηχανίας για διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διάθεση τους. 

Φορείς Σύμπραξης

Στο έργο συμμετέχουν 4 φορείς

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (ΕΣΕΥ) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας (ΕΒΙΟΤ) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984 από τη συγχώνευση 3 εταιριών (έτη ίδρυσης 1956-1965).

Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο χημικό & μικροβιολογικό εργαστήριο.