Επικοινωνία

Εργαστήριο ΕΣΕΥ

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Ν.- Μ. Μπάρκουλα

Εργαστήριο ΕΤΤ

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Α. Λάνταβος

Εργαστήριο ΕΒΙΟΤ

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Χ. Σταμάτης

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Ι. Θανασούλια

IPER

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Ι. Λαμπρόπουλος