Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων (IPER)

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο χημικό & μικροβιολογικό εργαστήριο. Είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (αρ.πιστ.411) για σειρά φυσικοχημικών & μικροβιολογικών δοκιμών, αναγνωρισμένο από τον ΕΛΟΓΑΚ για αναλύσεις ποιότητας νωπού γάλακτος, ως συνεργαζόμενο ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου των μεταποιητικών μονάδων γάλακτος, αναγνωρισμένο ως Επίσημο Εργαστήριο Ελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων βάση του ΕΚ 882/2004, των ΦΕΚ386/Β’, ΦΕΚ1187/Β’ & ΦΕΚ1883/Β’, αναγνωρισμένο ως Οινολογικό Εργαστήριο και συμμετέχων εργαστήριο στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών.

 

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν.

  • Ποιοτικός έλεγχος εκτελώντας αναλύσεις ρουτίνας & εξειδικευμένες σε: τρόφιμα, γάλα/γαλακτοκομικά προϊόντα, οίνους, ποτά, ζωοτροφές, νερό, απόβλητα, περιβαλλοντικά δείγματα, επιφάνειες/αέρα, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα-ζωοτροφές (έλεγχος μετανάστευσης), & αδρανή υλικά.
  • Αναλύσεις εδαφολογικές/ φυλλοδιαγνωστικής & πρoγράμματα συμβουλευτικής λίπανσης.
  • Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν: την τεχνολογία τροφίμων, την διαθρεπτική επισήμανση, τη διάρκειας ζωής των προϊόντων & άλλα νομικά ζητήματα.
  • Εκτέλεση ειδικών σχεδίων για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου (https://www.iper.gr/)