Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984 από τη συγχώνευση 3 εταιριών (έτη ίδρυσης 1956-1965). Διαθέτει 3 παραγωγικές μονάδες, στο Αίγιο, και την Κομοτηνή με συνολική έκταση εγκαταστάσεων > 65.000 τετραγωνικά μέτρα.  

Η εταιρία διαθέτει:

  • 4 τμήματα απόλυτα εφοδιασμένα και λειτουργικά, αυτά της εξώθησης, της εκτύπωσης, της μεταποίησης και της τεχνικής υποστήριξης.

 

Η εταιρία προμηθεύει την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά με φιλμ για τους παρακάτω τομείς:

  • Αγροτικά (Φιλμ θερμοκηπίων, χαμηλής καλύψεως, εδαφοκάλυψης, ηλιοαπολύμανσης).
  • Βιομηχανία (Συρρικνούμενα, Φιλμ Αυτόματης συσκευασίας, Strech films, θερμοσυρικνούμενα κτλ).
  • Ευρείας κατανάλωσης (σάντες Εμπορίου, τσάντες ταμείων σε διάφορους τύπους – διάφανες ή χρωματιστές, και εκτυπωμένες με πάνω από 6 χρώματα, Σάκοι Απορριμμάτων, κλπ).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρίας  (https://www.achaika.com/).